Bell Schedules

Clegg Bell Schedule
Kindergarten Bell Schedule (Mon, Tue, Thur & Friday)
Description / Period Start Time End Time Length
Class 8:00 AM 10:00 AM 120 min
Recess 9:30 AM 9:50 AM 20 min
Class 9:50 AM 11:00 AM 70 min
Lunch 11:00 AM 11:45 AM 45 min
Class 11:45 AM 2:00 PM 135 min
Kindergarten Bell Schedule (Wednesday & Minimum Day)
Description / Period Start Time End Time Length
Class 8:00 AM 9:50 AM 110 min
Lunch/Recess 9:50 AM 10:20 AM 30 min
Class 10:20 AM 12:30 PM 130 min
Grades 1-3 Bell Schedule (Mon, Tue, Thur & Friday)
Description / Period Start Time End Time Length
Class 8:00 AM 9:40 AM 100 min
Recess 9:40 AM 10:00 AM 20 min
Class 10:00 AM 11:15 AM 75 min
Lunch 11:15 AM 12:00 PM 45 min
Class 12:00 PM 2:25 PM 145 min
Grades 1-3 Bell Schedule (Wednesday & Minimum Day)
Description / Period Start Time End Time Length
Class 8:00 AM 10:00 AM 120 min
Lunch/Recess 10:00 AM 10:30 AM 30 min
Class 10:30 AM 12:30 PM 120 min
Grades 4-5 Bell Schedule--(Mon, Tue, Thur & Friday)
Description / Period Start Time End Time Length
Class 8:00 AM 10:05 AM 125 min
Recess 10:05 AM 10:25 AM 20 min
Class 10:25 AM 12:00 PM 95 min
Lunch 12:00 PM 12:45 PM 45 min
Class 12:45 PM 2:30 PM 105 min
Grades 4-5 Bell Schedule (Wednesday & Minimum Day)
Description / Period Start Time End Time Length
Class 8:00 AM 10:30 AM 150 min
Lunch/Recess 10:30 AM 11:00 AM 30 min
Class 11:00 AM 12:35 PM 95 min