Bell Schedules

Clegg Bell Schedule
Kindergarten Bell Schedule (Mon, Tue, Thur & Friday)
Description / Period Start Time End Time Length
Class 8:00 AM 10:00 AM 120 min
Recess 10:00 AM 10:20 AM 20 min
Class 10:20 AM 11:15 AM 55 min
Lunch 11:15 AM 12:00 PM 45 min
Class 12:00 PM 2:00 PM 120 min
Kindergarten Bell Schedule (Wednesday & Minimum Day)
Description / Period Start Time End Time Length
Class 8:00 AM 10:00 AM 120 min
Lunch/Recess 10:00 AM 10:30 AM 30 min
Class 10:30 AM 12:35 PM 125 min
Grades 1-3 Bell Schedule (Mon, Tue, Thur & Friday)
Description / Period Start Time End Time Length
Class 8:00 AM 10:00 AM 120 min
Recess 10:00 AM 10:20 AM 20 min
Class 10:20 AM 11:15 AM 55 min
Lunch 11:15 AM 12:00 PM 45 min
Class 12:00 PM 2:20 PM 140 min
Grades 1-3 Bell Schedule (Wednesday & Minimum Day)
Description / Period Start Time End Time Length
Class 8:00 AM 10:00 AM 120 min
Lunch/Recess 10:00 AM 10:30 AM 30 min
Class 10:30 AM 12:35 PM 125 min
Grades 4-5 Bell Schedule--(Mon, Tue, Thur & Friday)
Description / Period Start Time End Time Length
Class 8:00 AM 10:20 AM 140 min
Recess 10:20 AM 10:40 AM 20 min
Class 10:40 AM 12:00 PM 80 min
Lunch 12:00 PM 12:45 PM 45 min
Class 12:45 PM 2:25 PM 100 min
Grades 4-5 Bell Schedule (Wednesday & Minimum Day)
Description / Period Start Time End Time Length
Class 8:00 AM 10:30 AM 150 min
Lunch/Recess 10:30 AM 11:00 AM 30 min
Class 11:00 AM 12:40 PM 100 min